Starterslening Nijmegen

SVn toetsrente Starterslening

Hieronder vindt jij de toetsrente voor de berekening van de Starterslening Nijmegen van de SVn.

Rentetarieven SVn Starterslening Nijmegen

SVn hanteert per 1 april 2014 als toetsrente de door geldverstrekkers gepubliceerde 10-jaars rentetarieven voor hypothecaire geldleningen met NHG om de hoogte van de Starterslening Nijmegen vast te stellen. Het rentepercentage, dat zal gelden voor het bepalen van de maandtermijnen van de Starterslening, is het 15-jaars rentetarief van SVn. Aan de tarieven kunnen geen rechten worden ontleend.
Bron: SVn.
Starterslening
Nijmegen 
 SVn   > SVn Toetsrente   1,0% per [04.01.2021]
 > SVn 15-jaars rentetarief   2,4% per [04.01.2021]